+(976) 86107772

+(976) 99097868

9:00am - 6:00pm

E-mail

contact@seismic.mn

Our companies

Services

MMC Consulting

Манай компани нь дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Геологийн судалгаа,  хайгуул, ашигт малтмалын ашиглалтын  чиглэлээр зөвлөх, үйл ажиллагааны үйлчилгээ үзүүлнэ. Үүнд:
 1. Хайгуул, судалгаа: (нүүрс, шатдаг занар, газрын тос, уламжлалт бус газрын тос, өнгөт болон үнэт металл, газрын ховор элемент гэх мэт):
 • Геологийн зураглал (1:50 000, 25 000, 10 000, 5 0000 масштабтай), геохимийн судалгаа ба дээжлэлт, үр дүн, гидрогеологийн чиглэлийн судалгааны ажил, өрөмдлөг, зураглал, геофизикийн цахилгаан, соронзон, чичэрхиййлэл 2D, 3D, хүндийн хүчний хэмжилт зураглал, лабораторын шинжлигээний дээжлэлт, дээрх ажлуудын төсөв, төлөвлөлт, ажлын төлөвлөгөө, тайлан, ложистик үйлчилгээ.
Талбайн сонголт, зөвлөгөө, топозургийн хэмжилт, зураг хийх. (Дээрх ажлуудыг өөрсдийн мэргэжилтэн, техник тоног төхөөрөмжөөр мөн хамтран ажилладаг гэрээт мэргэжилтэн болон компаниудаар хийж гүйцэтгэдэг),
 1. Төрийн байгууллагатай харилцах үйлчилгээ:
 • Аж ахуйн нэгжүүдэд төрийн байгууллагуудтай харилцах тал дээр зөвлөгөө өгөх, тайлан төлөвлөгөөний бичиг баримтын бүрдэл, тайлан төлөвлөгөөнд шаардагдах шаардлагын дагуу материал бэлдэх үйлчилгээ ба зөвлөгөө өгөх, төрийн байгууллага дахь геологийн архив материалыг үзэх, шаардлагатай мэдээллийг авч боловсруулах, орчуулах.
 1. Хайгуул, ашиглалтын нөөц, ТЭЗҮ болон явцын, ашиглалтын тайлан, төлөвлөгөө:
 • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ба БХГ-т ба эрлийн талбай эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн жил бүрийн төлөвлөгөө тайлан хийгдсэн ажил болон санхүүжилтанд тохируулан хээрийн ажлын төлөвлөгөө гаргах (эсвэл хийж гүйцэтгэж өгөх), тайланг мэргэжилийн өндөр төвшинд хийж тайланг хамгаалах, болон хөрөнгө оруулагчдад Англи болон Монгол хэл дээр гаргаж өгөх, хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх буюу хийгдсэн ажлыг хайгуулын ажилд ажилд дүн шинжилгээ хийж хайгуулын ажлыг гүйцээн хийх ба нөөцийн тооцооны тайлан гүйцэтгэж хамгаалах, батлагдсан нөөцөд тулгуурлан ТЭЗҮ хийж, хамгаалах ЭБМЗ-д.
 1. Ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа
 • Ашиглалтын үеийн хайгуулын ажил гүйцэтгэж нөөцийг батлуулах, ашиглалтын нөөцийг нэмэгдүүлэх, ашиглалтын үеийн геологийн ажлыг гүйцэтгэх, уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланд зөвлөгөө өгөх,
 1. Холбогдох гэрээ хэлцэл, зөвшөөрөл
 • Хайгуул, ашиглалтын хөрөнгө оруулалт, хамтран ажиллах гэрээнд зөвлөгөө өгөх,
Манай компаний боловсон хүчинүүд нь олон жил Монголын геологи болон уул уурхайн салбарт 15-26 жил ажилласан өндөр туршлагатай.
 •  MMC Consulting LLC
 • Phone: 90909954, 976- 99097868
 • Mail: minjbatbayar@gmail.com; contact@seismic.mn
 • Address: 4th floor,53 building,4th microdistrict 18th khoroo, Bayangol district, Ulaanbaatar, Mongolia

Contact

Address: 4th floor,53 building,4th microdistrict 18th khoroo, Bayangol district, Ulaanbaatar, Mongolia

+(976) 99097868

+(976) 86107772

contact@seismic.mn