+(976) 86107772

+(976) 99097868

9:00am - 6:00pm

E-mail

contact@seismic.mn

Бидний тухай

Awesome Image

Бичил Сейсм ХХК танилцуулга

Манай компани нь 2010 оны байгуулагдсан бөгөөд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь ашигт малтмалын эрэл хайгуул болон  геофизикийн чичирхийллийн судалгаа юм.

Одоогоор 10 инженер 40-гаруй ажилчинтайгаар Геологи болон Геофизикийн чичирхийллийн хайгуулын судалгааг эрчимтэйгээр дагнан үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай мэргэжилтэнгүүд нь 2003 оноос одоог хүртэл Монголд хийгдэж байгаа нефтийн болон нүүрсний хайгуулын талбайнуудад газрын үе давхаргууд болон хагаралуудыг тодорхойлох зорилгоор хийгдсэн сейсмийн ажилуудад Ерөнхий Геофизикч, Сейсмийн судалгааны тоон өгөгдөлд Боловсруулалт, Оператор, QC, нефтын хайгуулын хяналын инженер зэрэг ажилуудыг гүйцэтгэж байсан туршлагатай боловсон хүчнүүд болно. Одоогоор манай компани нь  нүүрс, нефть, занар, нүүрсний давхаргийн метан хийн хайгуул болон ул чулуу хүртэлх гүн, неогены хурдасны зузаан, тунамал хурдасны үечлэлийг тодорхойлох зэрэг судалгааны ажлуудыг чичирхийллийн хугарсан ба ойсон долгионы арга ашиглан гүйцэтгэж байна.

Он цагийн хэлхээ

Awesome Image

2012 он 11 сар Өмнөговь аймаг, Нүүрсний 2D чичэрхийлэлийн судалгааны ажил

Awesome Image

2013 он 1 сар Төв аймаг, Эрдэнэсант сум, Шатдаг занарын 2D чичэрхийлэлийн судалгааны ажил

Awesome Image

2015 он 1 сар Сулинхээр-XXIII Нефтийн талбайн 2D чичэрхийлэлийн судалгааны ажил

Awesome Image

2016 он 11 сар Өмнөговь аймаг,Гурван тэс сум, Нүүрсний 2D чичэрхийлэлийн судалгааны ажил

Awesome Image

2017 он 8 сар Налайх Дүүрэг, Нүүрсний 2D чичэрхийлэлийн судалгааны ажил

Awesome Image

2019 он 8 сар Өмнөговь аймаг, Нүүрсний давхаргын метан хий 2D чичэрхийлэлийн судалгааны ажил

Эрэлхийлэгч

Алсын хараа - Манай ирээдүй

Аюулгүй байдал

Бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж ажилладаг

24/7 Support

Тогтвортой хөгжил

Contact

Address: 4th floor,53 building,4th microdistrict 18th khoroo, Bayangol district, Ulaanbaatar, Mongolia

+(976) 99097868

+(976) 86107772

contact@seismic.mn